صفحه اصلی l انگلیسی l محصولات l دانلود l درباره ما l تماس با ما

 

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

                                                                                                                                                     حفاظت الکترونیک


                                                                                                                                                                                                           

این بخش با توجه به تنوع فعالیت هایش، خدمات و تولیدات زیر را در اختیار مشتریان محترم قرار میدهد :

مشاوره ، طراحی ، نظارت ،  اجرا و پشتیبانی سیستم های حفاظت الکترونیکی شامل:

 

 


 نظارت تصویری

 

کنترل تردد

 

 

اعلام حریق

 

 

 حفاظت پیرامونی

 

 

 

 

  پیجینگ

  اطفاء حریق

 

copyright 2010. Pardis Company.all rights reserved